8-Bit Christmas (2021) พากย์ไทย

8-Bit Christmas (2021) พากย์ไทย            ทุกวันนี้วันหยุด ก็เป็นดั่งเหมือนวันแห่งความสุข หรือ เป็นวันแห่งครอบครัวนั้นเอง หรือ Family Day อะไรประมาณนั้น แต่ว่าวันนั้นๆ จะสมบูรณ์แบบได้ เราก็ต้องหากิจกรรม ร่วมกันในครอบครัว ถูกไหม ทุกคน เอาเป็นว่าเรามีวิธีที่ดีมาแนะนำให้…